Splátky

Splátkový predaj bude znova dostupný v januári 2017

Produkt flexi splátky 7-48 mesiacov

Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Výška úveru od 100 do 17.000 EUR
Príklad
 • Cena tovaru 300 €
 • Priama platba 30 €
 • Výška úveru 270 €
 • Počet mesačných splátok 24
 • Výška mesačnej splátky 14,01 €
 • RPMN 24,39%
 • Doba splatnosti 24
 • Fixná úroková sadzba 22%
 • Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 336,24 €

Produkt Zdarma 0% + 10x10%

 • Bez priamej platby z ceny tovaru
 • Bez navýšenia
 • Bez potreby dokladovať výšku príjmu
 • Krátkodobé splácanie len 10 mesiacov
 • Atraktívny a jednoduchý variant splácania
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Rýchlosť posúdenia
Príklad
 • Cena tovaru 199 €
 • Priama platba (0%) 0,00 €
 • Výška úveru 199,00 €
 • Počet mesačných splátok 10
 • Mesačná splátka 19,90 €
 • RPMN 0%
 • Úroková miera 0%
 • Celková čiastka ktorú spotrebiteľ zaplatí 199 €
 • Doba splatnosti 10 mesiacov

Vypočítajte si splátky

 €
 €
 €
 %
 %
 € • Všeobecné podmienky:

  • občan SR
  • vek 18 – 70 rokov
  • trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)


 • Mám schválený úver. Čo mám robiť ďalej?

  Na e-mail Vám prišla správa od prevádzkovateľa Cetelem aj s linkom na potrebné dokumenty, dokumenty si vytlačte a na nižšie uvedenú adresu zašlite nasledujúce dokumenty:

  • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
  • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
  • 1x kópiu oboch strán občianskeho preukazu
  • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade


 • V prípade ak ste podnikateľ, alebo výška úveru je vyššia ako 3.400,00 €, pošlite aj:

  • originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme prosím zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie)
  • doklad preukazujúce trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

Adresa na zaslanie úverových zmlúv:
InterStore.sk - ABGT NET s.r.o.
Dolnozemská cesta 3
851 04 Bratislava

Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov predávajúci spolupracuje výlučne so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.